לקויות למידה

לקויות למידה הינן קושי ברכישת מיומנויות  למידה בסיסיות, על רקע נוירולוגי.
מדובר בכ-10% מכלל האוכלוסייה המתמודדים עם לקות למידה כלשהי.
התחום מגדיר קשיים בשלוש מיומנויות היסוד הבסיסיות: קריאה, כתיבה וחשבון ומבוסס על הפער בין ההישגים בפועל לבין ההישגים הצפויים.
אין הכוונה לקשיי למידה הנובעים מפיגור שכלי, פיגור סביבתי או מבעיות רגשיות מכבידות.

לקויות למידה - קשיים וטיפול

ילדים עם לקויות למידה הנם לרוב בעלי פוטנציאל שכלי ממוצע ומעלה, אשר מתקשים באחת או יותר מהמיומנויות האקדמיות. 
קשים אלה עלולים, מן הסתם, לגרום להנמכה בתפקוד בכל מקצועות הלימוד.

לקויות למידה מופיעות בדרך כלל בילדות, במהלך השנים הראשונות של בית הספר היסודי אך בדרך כלל יש להן בסיס מוקדם יותר.
לקויות אלו מופיעות בדרך כלל במהלך השנים הראשונות של בית הספר בהן נדרש הילד ללמידה אינטנסיבית ולרכישת מיומנויות קוגניטיביות רבות כגון קריאה, כתיבה, חשבון וכדומה.

לקויות למידה מתחלקות לסוגים שונים בהתאם ללקות ולתחום הקוגניטיבי שבו היא מתבטאת.
ילדים לקויי למידה יכולים לסבול מלקות למידה
אחת בלבד או משילוב של כמה ליקויי למידה.
לקות הלמידה יכולה להתמיד לאורך כל החיים ויכולה להופיע בשלבי חיים שונים.

הטיפול בלקויות למידה מתבצע במסגרת טיפול בהוראה מתקנת.
מטרת הטיפול ליישם את ההמלצות שניתנו במסגרת אבחון לקויות למידה.

אבחון לקויות למידה

לקויות למידה יכולות להתגלות בשלבים שונים של שילובו של הילד במערכת הלימודית.
סימנים המעידים על לקות למידה עשויים לעלות בגיל הרך, בשלבים הראשונים של רכישת המיומנויות הלימודיות הבסיסיו.
או בשלבים מאוחרים יותר, עם עליית המורכבות של הדרישות הלימודיות, העלייה ברמת הקושי, הצורך בהתבססות על ידע קודם וכדומה.

תהליך אבחון לקויות למידה נעשה לרוב במסגרת אבחון דידקטי או אבחון פסיכודידקטי.
במסגרת אבחון לקויות למידה מנסה המאבחנת לקבל תמונה תפקודית רחבה של הילד, הכוללת את נקודות החוזקה והחולשה ומאפייני הלמידה שלו.

מטרת אבחון לקויות למידה לבחון קיומן של לקויות ולהבין את מקור הקושי.
אבחון לקויות למידה מתבצע ע"י מאבחנת דידקטית המומחית בלקויות למידה.
אבחון לקויות למידה מוקדם הינו בעל חשיבות מכרעת בכל הקשור לסיכויי ההתמודדות.

למידע בנושא מימון וסיוע לאבחונים באתר שפ״ינט (משרד החינוך) – בקישור הבא

באילו תחומים יכולה לבוא לידי ביטוי לקות למידה?

לקויות למידה יכולות לבוא לידי ביטוי בקשיים בתחומי התפקוד השונים:

  • תפיסה חזותית ושמיעתית
  • תפקודי זיכרון (חזותי ושמיעתי)
  • תפקודי התארגנות
  • תהליכים שפתיים מורכבים
  • הפרעות בקואורדינציה
  • מיומנויות חברתיות
  • קשב וריכוז
  • תפקודי קריאה
  • תפקודי כתיבה
  • חשבון

מידע נוסף ורחב ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית בנושא לקויות למידה – בקישור הבא