מהי לקות קריאה (דיסלקציה)?

הדיסלקסיה הינה לקות למידה ספציפית בקריאה. 
לקות זו הינה השכיחה ביותר בקרב אוכלוסיית לקויי הלמידה וניתן למצאה בדרגות חומרה שונות. 
במאמר זה נלמד אודות ההגדרה של הלקות על פי ה – 5 DSM (המדריך לאבחנות פסיכיאטריות של ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי, שאבחנותיו מקובלות גם בארץ).
 

סממנים לזיהוי

 לקות זו הינה השכיחה ביותר בקרב אוכלוסיית ליקויי הלמידה וניתן למצאה בדרגות חומרה שונות.
על פי ה- DSM-5 (המדריך לאבחנות פסיכיאטריות של ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי, שאבחנותיו מקובלות גם בארץ), הפרעת למידה ספציפית (Specific learning disorder) מאובחנת כאשר מתקיימים התנאים הבאים: 

• קיים קושי בלמידה ובשימוש בכישורי למידה לפחות 6 חודשים, על אף מתן התערבויות וטיפולים. 
• התפקוד הלימודי מונמך באופן מהותי, וגורם להפרעה בתפקוד הלימודי ו/או בפעילויות יום יומיות. 
• הקשיים בלימודים החלו במשך שנות בית הספר, אך יכולים לבוא לידי ביטוי מלא גם בשלב מאוחר יותר, בו הדרישה לשימוש במיומנויות המושפעות מהפרעת הלמידה, עולה על יכולותיו של הפרט. 
• קשיי הלמידה אינם מוסברים על ידי לקות אינטלקטואלית [פיגור], לקות באברי החישה, או משתנים מתערבים אחרים (פיזיולוגיים, סביבתיים, חינוכיים, נפשיים וכו'). 

סימנים נוספים ונלווים

בלקות קריאה מתווספים גם הקריטריונים הבאים: 
• קושי בדיוק בקריאת מלים. 
• קצב ושטף קריאה איטיים. 
• קושי בהבנת הנקרא. 

* השכיחות בין הבנים לבנות באוכלוסיה כמעט שווה.
אך אצל בנות ההפרעות הנלוות פחות מוחצנות והן מופנות פחות לאבחון. 

קימת שכיחות של קומורבידיות (תחלואה נלווית) ללקות בקריאה: 

  • הפרעות שפה ודיבור – מופיעות בשכיחות גבוהה עם לקות בקריאה.
    כגון: קושי במודעות פונולוגית, קושי בשיום וקושי בבניית משפט. 
    מכאן שאיחור ניכר וליקויים בהתפתחות השפה יכולים לנבא לעיתים על לקות קריאה. 
  • הפרעת קשב – ללקות קריאה ולהפרעת קשב יש גורמי סיכון משותפים. 

קיימים מספר מקורות אפשריים ללקות: מקור גנטי פגיעה נוירולוגית מקור קוגניטיבי ולשוני.