blue_phone.png

אבחון בשלות לכתה א'/ אבחון הדלגה

במרכז צעד צעד מתבצעים אבחוני הדלגה ואבחוני בשלות לכיתה א'.
ההבדל הניכר בין שני האבחונים הוא שאבחון ההדלגה מטרתו לברר את מוכנות הילד בנוגע 
להקדמת המעבר מגן חובה לכיתה א'.
אבחון ההדלגה הינו פסיכולוגי וכולל מבחנים המעריכים את יכולתו השכלית והרגשית של הילד.
אבחון בשלות לכיתה א' מטרתו לבחון את בשלות הילד, מבחינה שכלית ורגשית, ולברר האם
הוא מוכן לעבור מפעילות שהיא בעיקר משחקית, לפעילות מסודרת ומושכלת.
 
לחצו על אחד האבחונים על מנת לקבל מידע נוסף. 
סוגי האבחונים
מידע מקצועי על סוגי האבחונים