blue_phone.png

אבחון דידקטי

לקויות למידה יכולות להתגלות בשלבים שונים של שילובו של הילד במערכת הלימודית:

סימנים המעידים על לקות למידה עשויים לעלות בגיל הרך, בשלבים הראשונים של רכישת
המיומנויות הלימודיות הבסיסיות או בשלבים מאוחרים יותר, עם עליית המורכבות
של הדרישות הלימודיות, העלייה ברמת הקושי, הצורך בהתבססות על ידע קודם וכדומה.
 

מהו אבחון דידקטי?

אבחון דידקטי הינו אבחון הכולל הערכה של היכולת הלימודיות של הילד ומספק תמונה
אינטגרטיבית ביחס ליכולות הילד וקשייו. 
 

מה כולל אבחון דידקטי?

 * באבחון מתבצעת הערכה של ההישגים בתחומי הלמידה השונים: קריאה, הבנת נקרא, חשבון,
   כתיבה וכתיב, קשב וריכוז, תהליכי זיכרון, התארגנות ואסטרטגיות למידה.
 * ניתן לבצע הרחבה לאבחון בחשבון ואבחון באנגלית בהתאם לצורך, בהמשך לאבחון הדידקטי הבסיסי.
 

אבחון דידקטי בחשבון

מטרת האבחון לבדוק קיומה של לקות בסיסית בחשבון (דיסקלקוליה). האבחון מתמקד בבדיקת יכולות
החשיבה המתמטית, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, בביצוע חישובים ובהבנה מרחבית.
 

אבחון דידקטי באנגלית

מטרת האבחון לבדוק את השלכות לקות הלמידה על לימוד שפה שניה. האבחון מיועד לתלמידים המתקשים
בלימוד השפה האנגלית.
אבחון זה בודק את רמת הידע, אוצר המלים וכישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה באנגלית.
 

מטרתו של אבחון דידקטי

 * מטרתו של האבחון הדידקטי לבחון קיומן של לקויות למידה, להעריך את מאפייני הלמידה של הילד ומוקדי
   הכוח שלו בתהליך הלמידה.
 * האבחון הדידקטי מציע תוכנית התערבות בהתאם לממצאי האבחון. במידת הצורך, האבחון מפנה
   לאנשי טיפול נוספים להמשך אבחון / טיפול.
 * האבחון הדידקטי נותן המלצות מפורטות להורים.
 * האבחון הדידקטי נותן המלצות מפורטות לבית הספר: להתנהלות בכיתה ולהתאמות בדרכי ההיבחנות.
 
** האבחון מוכר ע"י משרד החינוך לצורך התאמות בבחינות בכל הרמות**
 

מתי יש צורך באבחון דידקטי?

 * כשיש צורך בהבנה רחבה יותר של מקורות הקושי הלימודי של הילד לצד מוקדי הכח שלו.
 * לצורך בניית תוכנית התערבות מתאימה.
 * במקרים בהם יש צורך בהתאמות בבחינות הבגרות ברמה 1+2.
 

תהליך אבחון דידקטי

שלב ראשון – שליחת שאלונים למילוי להורים ולמסגרת הלימודית של הילד. לילדים בחטיבה
ותיכון מתווספים שאלונים נוספים לתלמיד עצמו.
שלב שני - אבחון דידקטי לבדיקת התפקוד הלימודי (כארבע שעות)
שלב שלישי – ניתוח וקידוד ממצאי האבחון ע"י המאבחנת.
שלב רביעי – שיחת סיכום עם ההורים לקבלת ממצאי האבחון, מסקנותיו והמלצות ליישום.
דוח סיכום  - דוח מקיף מלווה את התהליך, תוך התייחסות להמלצות למסגרת הבית ספרית
והתאמות לימודיות, המלצות לטיפול בהוראה מתקנת והפנייה לגורמי אבחון/טיפול נוספים במידת הצורך.
 
    חשוב לדעת!
 * לכל ילד "פרופיל" אישי המורכב מיכולותיו וקשייו - בתהליך האבחוני חשוב  להתייחס
   לתמונה הרחבה, תוך התייחסות למרכיבים הספציפיים לכל ילד.
 
 * בהפניה לגורמים המטפלים חשוב לערוך היררכיה של הקשיים, למקד תחומי טיפול
   ולוודא כי מתקיים תיאום בין המטפלים השונים.
 
צוות המרכז ישמח לסייע בבחירת סוג האבחון המתאים ביותר לילדך, לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר