blue_phone.png

אבחון פסיכודידקטי

לקויות למידה יכולות להתגלות בשלבים שונים של שילובו של הילד במערכת הלימודית:
סימנים המעידים על לקות למידה עשויים לעלות בגיל הרך, בשלבים הראשונים של
רכישת המיומנויות הלימודיות הבסיסיות או בשלבים מאוחרים יותר, עם עליית המורכבות של
הדרישות הלימודיות, העלייה ברמת הקושי, הצורך בהתבססות על ידע קודם וכדומה.
 

מהו אבחון פסיכודידקטי?

אבחון פסיכודידקטי הינו אבחון כוללני המשלב את התחום הדידקטי והפסיכולוגי. האבחון כולל
הערכה של היכולת השכלית של הילד תוך התייחסות לממדים הרגשיים, ומספק תמונה
אינטגרטיבית ביחס ליכולות הילד.
 

מה כולל אבחון פסיכודידקטי?

 האבחון כולל מבחן אינטליגנציה להערכת היכולות הקוגניטיביות של הנבדק.
האבחון מתמקד בתפקוד הרגשי, תוך שימוש במבחנים השלכתיים.
באבחון מתבצעת הערכה של ההישגים בתחומי הלמידה השונים: קריאה, הבנת נקרא, חשבון,
  כתיבה וכתיב, קשב וריכוז, תהליכי זיכרון, התארגנות ואסטרטגיות למידה. 
 

מטרתו של אבחון פסיכודידקטי

* אבחון פסיכודידקטי - מטרתו לבחון קיומן של לקויות למידה, זיהוי הקשיים ומקורותיהם. 
* להעריך את מאפייני הלמידה  של הילד ומוקדי הכוח שלו בתהליך הלמידה.
* אבחון פסיכודידקטי מציע תוכנית התערבות בהתאם לממצאי האבחון. במידת הצורך,  
  האבחון מפנה לאנשי טיפול נוספים להמשך אבחון / טיפול.
* אבחון פסיכודידקטי נותן המלצות מפורטות להורים.
* האבחון נותן המלצות מפורטות לבית הספר: להתנהלות בכיתה ולהתאמות בדרכי   
  ההיבחנות.
 

חשיבותו של אבחון פסיכו דידקטי

* אבחנה מבדלת בין הגורמים השונים וזיהוי מקור הקושי הראשוני (הפרעת קשב וריכוז,   
  קשיים ריגשיים, ליקוי שפתי, גורמים תפיסתיים, זיכרון וחשיבה).
* ראיה כוללת של כלל התפקודים האקדמיים, תוך אבחנה בין הקשרים שביניהם לבין    
  הגורמים המשפיעים עליהם.
 

מתי יש צורך באבחון פסיכודידקטי?

* כשיש צורך בהבנה רחבה יותר של מקורות הקושי הלימודי של הילד.
* כשיש חשד לקשיים רגשיים המשפיעים על התפקוד בלימודים.
* במקרים בהם יש צורך בהתאמות בבחינות הבגרות ברמה 3, הכוללות בחינה מותאמת או    
  בחינה בע"פ.
* לקראת וועדת שילוב בבי"ס, לצורך קבלת תגבור במסגרת ביה"ס.
* לקראת וועדת השמה לשקילת מסגרת לימודית מתאימה.
 
** האבחון מוכר ע"י משרד החינוך לצורך התאמות בבחינות בכל הרמות**
 

תהליך אבחון פסיכודידקטי

שלב ראשון – שליחת שאלונים למילוי להורים ולמסגרת הלימודית של הילד. לילדים בחטיבה ותיכון
מתווספים שאלונים נוספים לתלמיד עצמו.
שלב שני - שיחה של הפסיכולוגית עם ההורים לצורך קבלת תמונה תפקודית מקיפה.
שלב שלישי – אבחון פסיכולוגי לבדיקת ההבטים הקוגניטיביים והרגשיים (כשעתיים וחצי).
שלב רביעי – אבחון דידקטי לבדיקת התפקוד הלימודי (כארבע שעות).
שלב חמישי – תהליך אינטגרטיבי של אנשי הצוות לקבלת תמונה תפקודית מקיפה וגיבוש מסקנות והמלצות.
שלב שישי – שיחת סיכום עם ההורים לקבלת ממצאי האבחון, מסקנותיו והמלצות ליישום. 
דוח סיכום - דוח מקיף מלווה את התהליך, תוך התייחסות להמלצות למסגרת הבית ספרית והתאמות
לימודיות, המלצות לטיפול בהוראה מתקנת והפנייה לגורמי אבחון/טיפול נוספים במידת הצורך.
 
    חשוב לדעת!
* לכל ילד "פרופיל" אישי המורכב מיכולותיו וקשייו - בתהליך האבחוני חשוב  להתייחס   
  לתמונה הרחבה, תוך התייחסות למרכיבים הספציפיים לכל ילד.  
* בהפניה לגורמים המטפלים חשוב לערוך היררכיה של הקשיים, למקד תחומי טיפול   
  ולוודא כי מתקיים תיאום בין המטפלים השונים.

 

 צוות המרכז ישמח לסייע בבחירת סוג האבחון המתאים ביותר לילדך. לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר