blue_phone.png

אבחון רגשי

אבחון פסיכולוגי ואבחון פסיכו דיאגנוסטי שניהם אבחונים תחת המטריה של אבחונים
בתחום הרגשי.

מהו אבחון בתחום הרגשי?

* אבחון בתחום הרגשי הינו אבחון כוללני הכולל סוללה של מבחנים הבודקים את התחום
  השכלי והרגשי של הילד, ומספק תמונה אינטגרטיבית ביחס ליכולותיו וקשייו. 
* האבחון כולל מבחן אינטליגנציה להערכת היכולות הקוגניטיביות של הנבדק.
* האבחון מתמקד בהערכת התפקוד הרגשי – חברתי - התנהגותי, תוך שימוש במבחנים
  השלכתיים. נעשית הערכה של כוחות הילד,
  יכולת ההתמודדות עם קשיים, הדימוי העצמי, תוך התייחסות למקומו וליחסיו במשפחה.
 

מטרתו של אבחון פסיכולוגי/ פסיכודיאגנוסטי

*  בניית פרופיל של הילד תוך התייחסות לתחום האינטליגנציה, הקוגניציה, ההתנהגות
   והתפקוד הרגשי, ויחסי הגומלין ביניהם.
*  בחינת תחומי החוזק של הילד מחד ומוקדי הקושי מאידך. 
*  אבחון פסיכולוגי משמש כבסיס להתערבות וקידום בתחום הקוגניטיבי והרגשי. במידת
   הצורך מפנה להעמקת אבחון/ טיפול.
*  אבחון פסיכולוגי נותן המלצות מפורטות להורים.
 

מתי יש צורך באבחון פסיכולוגי?

* כשיש צורך בהבנה רחבה יותר של מקורות הקושי של הילד.
* כשיש חשד לקשיים רגשיים המשפיעים על התפקוד היומיומי.
 
 
מעוניינים בפרטים נוספים? אנא צרו עמנו קשר

 

סוגי האבחונים
מידע מקצועי על סוגי האבחונים