blue_phone.png

אבחון פסיכיאטרי לילדים

בדיקה קלינית המיועדת לבדיקת קיומן של הפרעות רפואיות, התנהגותיות, התפתחותיות

או רגשיות, במטרה להבין את מקור הקשיים ולהציע תוכנית שיקומית וטיפולית.
 

באילו מקרים יש צורך באבחון פסיכיאטרי?

* הפרעות חרדה
* הפרעות במצב הרוח (למשל  עצב, דיכאון)
* הפרעות התנהגות (למשל התנהגות פרועה, מרדנות)
* הפרעות קשב וריכוז
* הפרעות ברצף האוטיסטי.
 

תהליך אבחון פסיכיאטרי

האבחון הפסיכיאטרי מורכב ממספר שלבים:
שלב ראשון – שליחת שאלונים למילוי להורים ולמסגרת הלימודית של הילד (שאלון גננת/ מורה). איסוף אינפורמציה
מאבחונים/ טיפולים קודמים.
שלב שני - שיחה של הפסיכיאטרית עם ההורים לצורך קבלת תמונה תפקודית מקיפה אודות הילד, יכולותיו וקשייו. התייחסות להיסטוריה ההתפתחותית וההתנהגותית שלו.
שלב שלישי - מפגש אבחוני של הילד לבדיקת ההבטים התפקודיים והרגשיים. 
שלב רביעי - מפגש סיכום התהליך: שיחה של הפסיכיאטרית עם ההורים לקבלת ממצאי האבחון, מסקנותיו והמלצות ליישום. 
דוח סיכום  - דוח מקיף מלווה את התהליך, הכולל את ממצאי האבחון, מסקנות, המלצות להורים והפנייה לגורמי אבחון/טיפול נוספים במידת הצורך.