blue_phone.png

אבחונים במרכז צעד צעד

ילדים ומבוגרים מופנים לאבחון כשקיים פער בין תפקודם ואופן התנהגותם לדרישות המסגרת בה
הם אמורים לתפקד בצורה מיטבית.
מרכז "צעד צעד" מומחה בעריכת אבחונים לילדים מהגיל הרך עד סוף תיכון ולמבוגרים עם קשיי
קשב וריכוז.
סוגי האבחונים
מידע מקצועי על סוגי האבחונים