green_phone.png

טיפולים במרכז צעד צעד

הטיפולים במרכז "צעד צעד" מתבצעים ע"י אנשי מקצוע ותיקים ומומחים בתחומם,
מוכרים ע"י משרד הבריאות.
מגוון הטיפולים במרכז מאפשר התייחסות טיפולית לכל אחד מההיבטים התפקודיים
של הילד בהם יש צורך בהתערבות טיפולית, תוך הסתכלות רחבה על תפקודיו של הילד.
סוגי האבחונים
מידע מקצועי על סוגי האבחונים