blue_phone.png

לקויות למידה

מהן לקויות למידה?

לקויות למידה הינן קושי ברכישת מיומנויות  למידה בסיסיות, על רקע נוירולוגי.    
מדובר בכ-10% מכלל האוכלוסייה המתמודדים עם לקות למידה כלשהי.
התחום מגדיר קשיים בשלוש מיומנויות היסוד הבסיסיות: קריאה, כתיבה וחשבון
ומבוסס על הפער בין ההישגים בפועל לבין ההישגים הצפויים.                                                                
אין הכוונה לקשיי למידה הנובעים מפיגור שכלי, פיגור סביבתי או מבעיות רגשיות מכבידות.
ילדים עם לקויות למידה הנם לרוב בעלי פוטנציאל שכלי ממוצע ומעלה, אשר מתקשים באחת או
יותר מהמיומנויות האקדמיות.
קשים אלה עלולים, מן הסתם, לגרום להנמכה בתפקוד בכל מקצועות הלימוד.
לקויות למידה מופיעות בדרך כלל בילדות, במהלך השנים הראשונות של בית הספר היסודי אך
בדרך כלל יש להן בסיס מוקדם יותר.
מופיעות בדרך כלל במהלך השנים הראשונות של בית הספר בהן נדרש הילד ללמידה אינטנסיבית ולרכישת מיומנויות קוגניטיביות רבות
כגון קריאה, כתיבה, חשבון וכדומה. 
לקויות למידה מתחלקות לסוגים שונים בהתאם ללקות ולתחום הקוגניטיבי שבו היא מתבטאת. ילדים לקויי למידה יכולים לסבול מלקות למידה
אחת בלבד או משילוב של כמה ליקויי למידה. לקות הלמידה יכולה להתמיד לאורך כל החיים ויכולה להופיע בשלבי חיים שונים.
באילו תחומים יכולה לבוא לידי ביטוי לקות למידה?
 

   לקויות למידה יכולות לבוא לידי ביטוי בקשיים בתחומי התפקוד השונים:

 תפיסה חזותית ושמיעתית.
 תפקודי זיכרון (חזותי ושמיעתי).
 תפקודי התארגנות.
 תהליכים שפתיים מורכבים.
 הפרעות בקואורדינציה. 
 מיומנויות חברתיות.
 קשב וריכוז.
 תפקודי קריאה
 תפקודי כתיבה
 חשבון 
 

סוגים של לקויות למידה נפוצות:

דיסגרפיה
דיסגרפיה היא לקות למידה אשר מתבטאת בתהליכים הקשורים לכתיבה. כתיבה הינה פעולה קוגניטיבית מורכבת שיש לה כמה שלבים והיא
מכילה מספר מערכות קוגניטיביות ומוטוריות. לקות למידה מסוג דיסגרפיה יכולה לפגוע בכל אחד מהשלבים. דיסגרפיה מתבטאת בכתב בלתי קריא
הקשה לקריאה, שגיאות כתיב מרובות וכתיבה מאומצת ואיטית. בניסוח שגוי של משפטים, בהימנעות מכתיבה או בשימוש בתשובות קצרות,
כדי להימנע מכתיבה מרובה. כמו כן רמת התוכן שהתלמיד מבטא בכתיבה נמוכה.
 
דיסקלקוליה
לקות למידה זו קשורה לתהליכים קוגניטיביים הקשורים לפעולות חשבוניות. ילדים הסובלים מלקות למידה מסוג דיסקלקוליה מתקשים בהבנת מושגים
מרכזיים בחשבון, בזיהוי ספרות ומספרים, הבנה של רצף מספרים, מתקשים בהבנת הנושא של כמויות ובהמשך מתקשים בביצוע פעולות חשבוניות,
אפילו בסיסיות. במקרים רבים היא מופיעה לצד ליקויי למידה נוספים, כמו דיסלקציה.
 
דיסלקציה
דיסלקציה היא לקות למידה בקריאה. מתבטאת בקושי ברכישה של הקריאה, באיטיות בקריאה, בשיבושים ובקושי בהפקת משמעות מן הנקרא.
בשלבים מאוחרים יותר מתבטאת בהתמודדות עם טקסטים ארוכים ובהבנתם. בדרך כלל מגדירים דיסלקציה כקושי בקריאה היוצר פער של לפחות
שתי כיתות מגילו של הילד. יש לציין שדיסלקציה לעתים מוגדרת באופן כללי יותר כקושי בשפה (כגון קושי במודעות פונולוגית, קושי בשיום
וקושי בבניית משפט) ולא רק בקריאה. מכאן שאיחור ניכר וליקויים בהתפתחות השפה יכולים לנבא לעיתים על לקות קריאה.
 
לקות שפתית
לקות בשפה היא לקות מסוימת בשפה, למרות תפקוד קוגניטיבי תקין בתחומים לא-מילוליים. (זאת לאחר שלילת מקור של איחור התפתחותי כולל,
אוטיזם או מחלה). מדובר בקושי בולט, שהוא לא קושי כללי אלא ממוקד בקושי שפתי. 
ילדים עם לקות שפתית מתקשים במורפולוגיה ובתחביר, כלומר מתקשים במבנה תקין של המילה ושל המשפט, הם מתקשים בפונולוגיה
(המבנה הצלילי של המילה), התפתחות מיומנויות השפה אינה אחידה. השגיאות שנעשות אינן אופייניות לילדים רגילים והתדירות שלהן שונה. 
 

אבחון לקויות למידה

לקויות למידה יכולות להתגלות בשלבים שונים של שילובו של הילד במערכת הלימודית: סימנים המעידים על לקות למידה עשויים לעלות בגיל הרך, בשלבים הראשונים של רכישת המיומנויות הלימודיות הבסיסיות או בשלבים מאוחרים יותר, עם עליית המורכבות של הדרישות הלימודיות, העלייה ברמת הקושי, הצורך בהתבססות על ידע קודם וכדומה. 
תהליך אבחון לקויות למידה נעשה במסגרת אבחון דידקטי או אבחון פסיכו דידקטי.
במסגרת אבחון לקויות למידה מנסה המאבחנת לקבל תמונה תפקודית רחבה של הילד, הכוללת את נקודות החוזקה והחולשה
ומאפייני הלמידה שלו.
מטרת אבחון לקויות למידה לבחון קיומן של לקויות ולהבין את מקור הקושי.
אבחון לקויות למידה מתבצע ע"י מאבחנת דידקטית המומחית בלקויות למידה.
 

לקויות למידה - טיפול

הטיפול בלקויות למידה מתבצע במסגרת טיפול בהוראה מתקנת.
מטרת הטיפול ליישם את ההמלצות שניתנו במסגרת אבחון לקויות למידה.
 
חשוב לדעת!
אבחון לקויות למידה מוקדם הינו בעל חשיבות מכרעת בכל הקשור לסיכויי ההתמודדות. 
 
צוות "צעד צעד" ישמח לייעץ, לכוון ולהתאים אבחון לקויות למידה בהתאם לצרכים העולים.