אבחונים

ילדים מופנים לאבחון כשקיים פער בין תפקודם ואופן התנהגותם לדרישות המסגרת בה הם אמורים לתפקד בצורה מיטבית.

תהליך האבחון:

  • בכל תהליך אבחוני במרכז נאספים חומרים במסגרת שאלונים טרום התהליך האבחוני.
  • קיום מפגש/י אבחון בהתאם לסוג האבחון עם הנבדק   באבחונים נעשה שימוש בכלי אבחון סטנדרטיים ופורמליים לצד תצפית על הנבדק.
  • לאחר קידוד וניתוח ממצאי האבחון נערכת שיחת סיכום אבחון, שמטרתה לתת פרופיל תפקודי של הנבדק והמלצות ליישום.

מטרת התהליך האבחוני

מיקוד הכוחות והקשיים של הנבדק וקבלת תמונה תפקודית רחבה שלו.

הבנת מקורות הקושי.

בניית תוכנית טיפול מתאימה.

מרכז "צעד צעד" תל אביב מומחה בעריכת אבחונים לילדים מהגיל הרך עד סוף תיכון ולמבוגרים עם קשיי קשב וריכוז.
האבחונים נערכים בתחומים שונים ע" צוות של אנשי מקצוע ותיקים ומנוסים ממגוון תחומים. אנשי המקצוע מוכרים ע"י משרד הבריאות ומשרד החינוך.
אנשי המקצוע עובדים בשיתוף מתוך הסתכלות רחבה על תפקודו של הילד. האבחונים מתקיימים באווירה נעימה ונינוחה.