אבחון מוכנות לכיתה א'

במרכז צעד צעד מתבצעים אבחוני הדלגה ואבחוני בשלות לכיתה א'.
ההבדל הניכר בין שני האבחונים הוא שאבחון ההדלגה מטרתו לברר את מוכנות הילד בנוגע להקדמת המעבר מגן חובה לכיתה א'.
– אבחון ההדלגה הינו פסיכולוגי וכולל מבחנים המעריכים את יכולתו השכלית והרגשית של הילד.
– ואילו אבחון בשלות לכיתה א' מטרתו לבחון את בשלות הילד, מבחינה שכלית ורגשית, ולברר האם הוא מוכן לעבור מפעילות שהיא בעיקר משחקית, לפעילות מסודרת ומושכלת.

מתי יש לשקול אבחון בשלות לכתה א'?

 1. כאשר יש רושם שילד אינו בשל להיכנס לבית-הספר.
 2. כאשר יש פערים בין התפקודים השונים של הילד.

בשלות לכתה א' היא שלב בהתפתחות הילד בו הוא בשל לעבור מפעילות שהיא ברובה משחקית, לפעילות של למידה מסודרת ומושכלת.

המעבר מהגן לכתה א' הינו מעבר משמעותי, המעמיד את הילד וההורה בפני התמודדויות חדשות ומצריך שינוי והסתגלות.

לעיתים המעבר מעורר חששות ולבטים כמו:

 • האם הילד שלי מוכן?
 • האם יתמודד בהצלחה?
 • האם רכש את הכלים הנדרשים?

 

למידע נוסף בנושא אבחון בשלות לכיתה א >>

מתי יש לשקול אבחון הדלגה?

האבחון הינו אבחון פסיכולוגי, הכולל מבחנים המעריכים את יכולתו השכלית (כולל יכולת שפתית ומוטורית)  והרגשית של הילד. 
האבחון מתייחס למיומנויות ולכשרים הדרושים למהלך תקין של קליטת הקריאה, הכתיבה והחשבון וכולל בדיקת בשלות בתחומים הבאים:

 • בשלות המערכת השכלית (מיומנויות למידה, תפקודי זיכרון, קשב וריכוז)
 • בשלות מוטורית (יציבה, מוכנות לכתיבה), ויזו מוטורית (תיאום עין – יד)
 • בשלות תפיסה חזותית (אבחנה בין כיוונים, סריקה חזותית)
 • בשלות שפתית (אוצר מלים, מושגים, הבעה שפתית, מודעות פונולוגית)
 • בשלות רגשית (עצמאות, ביטחון עצמי, מוטיבציה, יכולת להתמודד עם תסכול וקושי, כעס חרדה ולחץ) .
 • בשלות חברתית
 • האבחון מועבר לרוב ע"י פסיכולוגית חינוכית.

 

למידע נוסף בנושא אבחון הדלגה לכיתה א >>