אבחון הדלגה לכיתה א'

אבחון הדלגה לכיתה א' הינו אבחון הנערך לשם בירור הקדמת המעבר מגן חובה לכיתה א', לילד שאינו שייך לשנתון.
האבחון הינו אבחון פסיכולוגי, הכולל מבחנים המעריכים את יכולתו
השכלית (כולל יכולת שפתית ומוטורית) והרגשית של הילד.
כניסה מוקדמת מדי למערכת החינוך שאינה תואמת את צרכי הילד, עלולה להאט את ההתפתחות בעיקר בתחום הרגשי.

מה כולל אבחון הדלגה לכיתה א'?

מתי יש ואין לשקול אבחון הדלגה?

באילו מקרים יש לשקול הדלגה של ילד?

  • לילדים מוכשרים וחכמים מאוד שאינם מאותגרים שכלית מהמסגרת בה נמצאים עם בני גילם.
  • לילדים שנולדו לאחר התאריך הקובע בשנתון (א' בטבת- בכל שנה מתורגם לתאריך לועזי אחר), שמעבר לו ילד נשאר בגן חובה ועד אליו ילד עולה לכיתה א' והוריהם רוצים לרשום אותם לכתה א'.

באילו מקרים אין לשקול הדלגה של ילד?

  • במקרים בהם מנת המשכל של הילד ממוצעת ומטה.
  • במקרים בהם הילד מפותח שכלית אך אינו מפותח רגשית, חברתית או פיזית.
  • במקרים בהם עולה צורך בקבלת סיוע לימודי/ תפקודי.

צפו בסרטון הסברה על האבחון הדלגה לכתה א'

מטרתו של אבחון הדלגה

  • אבחון הדלגה לכיתה א' מסייע להורים בתהליך קבלת ההחלטה לגבי הדלגה של ילדם.
  • האבחון ממפה את תחומי הקושי והחוזק של הילד ומעריך את המסוגלות להתמודד עם המעבר למסגרת תובענית יותר, תוך התייחסות לתפקודו של הילד במסגרת הגן והמשפחה.

שאלות ותשובות

קריטריון ראשון הוא תאריך הלידה של הילד. הדלגה יכולה להיעשות רק עבור ילדים שתאריך לידתם הוא לא יאוחר מ-31 במרץ, והאמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה. בנוסף מדובר על ילדים בעלי יכולות קוגניטיביות גבוהות, קצב התפתחות ובשלות רגשית וחברתית מעל הממוצע, בשלות רגשית חברתית היכולים להתמודד עם דרישות ותסכול בצורה מיטיבה, התואמות לשנתון שמעל. יש חשיבות מעבר להמלצת פסיכולוגית במסגרת אבחון הדלגה להמלצה של הגננת שמכירה את הילד והצוות החינוכי בגן.
בנסיבות מסוימות אבחון הדלגה לכיתה א' אינה המהלך הנכון עבור הילד ואף עלולה להיות בעלת השלכות שליליות עתידיות. לעיתים ילד חכם, בעל יכולת קוגניטיבית גבוהה, הנכנס למסגרת תובענית כמו ביס כשהוא לא בשל רגשית, יתקשה להביא לידי ביטוי ולפתח את היכולות הקוגניטיביות שלו, וזה יכול ליצור חוויה של חוסר מסוגלות, תסכול מהלמידה ודימוי עצמי נמוך. מכאן שיש לבחון בקפידה את מוקדי הכוח והחוזק של הילד ולבחון מה הכי נכון עבור הילד.