אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכודידקטי הינו אבחון כוללני המשלב את התחום הדידקטי והפסיכולוגי.
האבחון כולל
הערכה של היכולת השכלית של הילד תוך התייחסות לממדים הרגשיים, ומספק תמונה אינטגרטיבית ביחס ליכולות הילד.

בדקו אם ילדכם זקוק לאבחון ייעודי ←

מתי יש צורך באבחון פסיכודידקטי?

 • כשיש צורך בהבנה רחבה יותר של מקורות הקושי הלימודי של הילד.
 • כשיש חשד לקשיים רגשיים המשפיעים על התפקוד בלימודים.
 • במקרים בהם יש צורך בהתאמות בבחינות הבגרות ברמה 3, הכוללות בחינה מותאמת או בחינה בע"פ.
 • לקראת וועדת שילוב בבי"ס, לצורך קבלת תגבור במסגרת ביה"ס.
 • לקראת וועדת השמה לשקילת מסגרת לימודית מתאימה.

** האבחון מוכר ע"י משרד החינוך לצורך התאמות בבחינות בכל הרמות**
למידע על מימון אבחונים מטעם משרד החינוך – לחץ

צפו בסרטון הסברה על אבחון פסיכודידקטי

מה כולל אבחון פסיכודידקטי?

 • האבחון כולל מבחן אינטליגנציה להערכת היכולות הקוגניטיביות של הנבדק.
 • האבחון מתמקד בתפקוד הרגשי, תוך שימוש במבחנים השלכתיים.
 • באבחון מתבצעת הערכה של ההישגים בתחומי הלמידה השונים: קריאה, הבנת נקרא, חשבון, כתיבה וכתיב, קשב וריכוז, תהליכי זיכרון, התארגנות ואסטרטגיות למידה.

מטרתו של אבחון פסיכודידקטי

 • אבחון פסיכודידקטי – מטרתו לבחון קיומן של לקויות למידה, זיהוי הקשיים ומקורותיהם.
 • להעריך את מאפייני הלמידה  של הילד ומוקדי הכוח שלו בתהליך הלמידה.
 • אבחון פסיכודידקטי מציע תוכנית התערבות בהתאם לממצאי האבחון. במידת הצורך, האבחון מפנה לאנשי טיפול נוספים להמשך אבחון / טיפול.
 • אבחון פסיכודידקטי נותן המלצות מפורטות להורים.
 • האבחון נותן המלצות מפורטות לבית הספר: להתנהלות בכיתה ולהתאמות בדרכי ההיבחנות.

אבחון פסיכודידקטי - השלבים

 1. שליחת שאלונים למילוי להורים ולמסגרת הלימודית של הילד. לילדים בחטיבה ותיכון מתווספים שאלונים נוספים לתלמיד עצמו.
 2. שיחה של הפסיכולוגית עם ההורים לצורך קבלת תמונה תפקודית מקיפה.
 3. אבחון פסיכולוגי לבדיקת ההבטים הקוגניטיביים והרגשיים (כשעתיים וחצי).
 4. אבחון דידקטי לבדיקת התפקוד הלימודי (כארבע שעות).
 5. תהליך אינטגרטיבי של אנשי הצוות לקבלת תמונה תפקודית מקיפה וגיבוש מסקנות והמלצות.
 6. שיחת סיכום עם ההורים לקבלת ממצאי האבחון, מסקנותיו והמלצות ליישום.
 7. הכנת דוח מקיף מלווה את התהליך, תוך התייחסות להמלצות למסגרת הבית ספרית והתאמות לימודיות, המלצות לטיפול בהוראה מתקנת והפנייה לגורמי אבחון/טיפול נוספים במידת הצורך.

חשיבותו של אבחון פסיכודידקטי

 • אבחנה מבדלת בין הגורמים השונים וזיהוי מקור הקושי הראשוני (הפרעת קשב וריכוז, קשיים רגשיים, ליקוי שפתי, גורמים תפיסתיים, זיכרון וחשיבה).
 • ראיה כוללת של כלל התפקודים האקדמיים, תוך אבחנה בין הקשרים שביניהם לבין הגורמים המשפיעים עליהם.
 • לכל ילד "פרופיל" אישי המורכב מיכולותיו וקשייו – בתהליך האבחוני חשוב  להתייחס לתמונה הרחבה, תוך התייחסות למרכיבים הספציפיים לכל ילד. 
 • בהפניה לגורמים המטפלים חשוב לערוך היררכיה של הקשיים, למקד תחומי טיפול ולוודא כי מתקיים תיאום בין המטפלים השונים.

שאלות נפוצות אבחון פסיכודידקטי

אבחון דידקטי יכול לתת מענה רחב, כשעולות שאלות לגבי קשיים לימודיים. לחילופין יהיה צורך באבחון פסיכודידקטי במקרים הבאים: כשעולים במקביל גם קשיים רגשיים. כשמדובר בילד חטיבה/ תיכון שיתכן ויזדקק להתאמות לימודיות למבחנים מרמה 3 (כדוגמת מבחן מותאם ומבחן בע"פ). כשנדרש אבחון לוועדת השמה (כשעולה סימן שאלה לגבי התאמת המסגרת הלימודית הנוכחית) או לוועדת שילוב (כשעולה צורך בשעות תגבור בתוך המערכת החינוכית).
באבחון נבדקות היכולות הקוגניטיביות של הנבדק, התפקוד הרגשי והערכה של ההישגים בתחומי הלמידה השונים (קריאה, הבנת נקרא, חשבון, כתיבה וכתיב, קשב וריכוז, תהליכי זיכרון, התארגנות ואסטרטגיות למידה).
האבחון יכול להתבצע באחת משתי הדרכים: 1. תהליך ע"י פסיכולוג בלבד. 2. ע"י פסיכולוג ומאבחן דידקטי במשולב. יש יתרון משמעותי לעריכת האבחון בצוות, שכן מתאפשרת ראיית תפקודיו של הילד מנקודות מבט מקצועיות שונות ונעשה תהליך אינטגרטיבי ביניהם במיקוד הקשיים ובניית תוכנית עבודה. יתרה מכך נוכחותו של מאבחן דידקטי בתהליך האבחון, המוסמך ומטפל בלקויות למידה מאפשרת בניית טיפול ספציפית למטפל בהוראה מתקנת.
ההמלצות במסגרת האבחון הפסיכודידקטי מתמקדות בהמלצות להורים למסגרת הביתית, למורה במסגרת הכתתית – התאמות בדרך ההוראה, כולל התייחסות להתאמות במבחנים והמלצות מפורטות לטיפול בהוראה מתקנת. * יוצא נספח מפורט המתייחס לכלי העבודה ודרכי עבודה המותאמים לילד עפ"י הכוחות והקשיים שעלו באבחון.
בוודאי. האבחון משרת את הילד והמשפחה בוועדת שילוב לצורך בדיקת זכאות לקבלת שעות תגבור בבי"ס.
בד"כ תוקף אבחון 5 שנים. במידה ומבצעים את האבחון בחופש הגדול (באוגוסט) בין כתה ו' לכתה ז' תוקף האבחון יהיה עד סוף הבגרויות.