אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכודידקטי כולל הערכה של היכולת השכלית של הילד, תוך התייחסות למימד הרגשי, וקבלת תמונה כוללת ביחס ליכולות של הילד.

בדקו אם ילדכם זקוק לאבחון ייעודי ←

מתי יש צורך באבחון פסיכודידקטי?

 • כשדרושה הבנה כוללת של מקורות הקשיים הלימודיים של הילד.
 • כשעולה חשש לקושי רגשי שמשפיע על התפקוד הלימודי.
 • במקרים בהם יש צורך בהתאמות בבחינות הבגרות ברמה 3, הכוללות בחינה מותאמת או בחינה בע"פ.
 • לפני ועדת שילוב בבית ספר, לטובת קבלת תגבור במסגרת הבית ספרית.
 • לפני ועדת השמה לטובת התאמה של מסגרת לימודית.

** האבחון מוכר ע"י משרד החינוך לצורך התאמות בבחינות בכל הרמות**
למידע על מימון אבחונים מטעם משרד החינוך – לחץ

צפו בסרטון הסברה על אבחון פסיכודידקטי

מה כולל אבחון פסיכודידקטי?

 • מבחן אינטליגנציה להערכת יכולות קוגניטיביות.
 • הערכת תפקוד רגשי באמצעות מבחנים השלכתיים.
 • הערכת הישגים לימודיים בתחום הקריאה, הבנת הנקרא, החשבון, הכתיבה והכתיב, בתחום הקשב והריכוז, בתהליכי זיכרון, בהתארגנות ובאסטרטגיות למידה.

מטרתו של אבחון פסיכודידקטי

 • לבחון קיומן של לקויות למידה, זיהוי הקשיים ומקורותיהם.
 • להעריך את הנבדק תוך התמקדות במאפייני הלמידה ומוקדי הכוח בתהליך הלמידה.
 • לספק המלצות מפורטות להורים.
 • לספק המלצות מפורטות לבית הספר. להתנהלות בכיתה ולהתאמות בדרכי ההיבחנות.
 • לספק תוכנית התערבות המבוססת על ממצאי האבחון. במידת הצורך, האבחון מפנה לאנשי טיפול נוספים להמשך אבחון וטיפול.

אבחון פסיכודידקטי - השלבים

 1. ההורים והמסגרות הלימודית של הילד ממלאים שאלונים יעודיים. למתבגרים בחטיבה ונוער בתיכון מתווספים שאלונים נוספים שניתנים גם לתלמיד.
 2. ההורים משוחחים עם הפסיכולגית לצורך קבלת תמונה תפקודית מקיפה.
 3. מתבצע אבחון פסיכולוגי שבודק הבטים קוגניטיביים ורגשיים.
 4. מתבצע אבחון דידקטי שבודק תפקוד לימודי.
 5. מתבצעת אינטגרציה של אנשי צוות לקבלת תמונה תפקודית מקיפה שעוזרת לגבש המלצות ומסקנות.
 6. מתבצעת שיחת סיכום עם ההורים לקבלת ממצאי האבחון, מסקנותיו והמלצות ליישום.
 7. הכנת דוח מקיף שמלווה את התהליך, תוך התייחסות להמלצות למסגרת בית ספרית, להתאמות לימודיות, להמלצות לטיפול בהוראה מתקנת והפנייה לגורמי אבחון/טיפול נוספים במידת הצורך.

חשיבותו של אבחון פסיכודידקטי

 • אבחנה מבדלת בין הגורמים השונים וזיהוי מקור הקושי הראשוני (הפרעת קשב וריכוז, קשיים רגשיים, ליקוי שפתי, גורמים תפיסתיים, זיכרון וחשיבה).
 • ראיה כוללת של כלל התפקודים האקדמיים, תוך אבחנה בין הקשרים שביניהם לבין הגורמים המשפיעים עליהם.
 • גיבוש של "פרופיל" אישי שמתאר את היכולות והקשיים מתוך הסתכלות רחבה והתייחסות למרכיבים הספציפיים לכל ילד. 
 • עריכת היררכיה של קשיים, למיקוד תחומי הטיפול ווידוא תיאום בין הגורמים המטפלים.

שאלות נפוצות אבחון פסיכודידקטי

אבחון דידקטי יכול לתת מענה רחב, כשעולות שאלות לגבי קשיים לימודיים. לחילופין יהיה צורך באבחון פסיכודידקטי במקרים הבאים: כשעולים במקביל גם קשיים רגשיים. כשמדובר בילד חטיבה/ תיכון שיתכן ויזדקק להתאמות לימודיות למבחנים מרמה 3 (כדוגמת מבחן מותאם ומבחן בע"פ). כשנדרש אבחון לוועדת השמה (כשעולה סימן שאלה לגבי התאמת המסגרת הלימודית הנוכחית) או לוועדת שילוב (כשעולה צורך בשעות תגבור בתוך המערכת החינוכית).
באבחון נבדקות היכולות הקוגניטיביות של הנבדק, התפקוד הרגשי והערכה של ההישגים בתחומי הלמידה השונים (קריאה, הבנת נקרא, חשבון, כתיבה וכתיב, קשב וריכוז, תהליכי זיכרון, התארגנות ואסטרטגיות למידה).
האבחון יכול להתבצע באחת משתי הדרכים: 1. תהליך ע"י פסיכולוג בלבד. 2. ע"י פסיכולוג ומאבחן דידקטי במשולב. יש יתרון משמעותי לעריכת האבחון בצוות, שכן מתאפשרת ראיית תפקודיו של הילד מנקודות מבט מקצועיות שונות ונעשה תהליך אינטגרטיבי ביניהם במיקוד הקשיים ובניית תוכנית עבודה. יתרה מכך נוכחותו של מאבחן דידקטי בתהליך האבחון, המוסמך ומטפל בלקויות למידה מאפשרת בניית טיפול ספציפית למטפל בהוראה מתקנת.
ההמלצות במסגרת האבחון הפסיכודידקטי מתמקדות בהמלצות להורים למסגרת הביתית, למורה במסגרת הכתתית – התאמות בדרך ההוראה, כולל התייחסות להתאמות במבחנים והמלצות מפורטות לטיפול בהוראה מתקנת. * יוצא נספח מפורט המתייחס לכלי העבודה ודרכי עבודה המותאמים לילד עפ"י הכוחות והקשיים שעלו באבחון.
בוודאי. האבחון משרת את הילד והמשפחה בוועדת שילוב לצורך בדיקת זכאות לקבלת שעות תגבור בבי"ס.
בד"כ תוקף אבחון 5 שנים. במידה ומבצעים את האבחון בחופש הגדול (באוגוסט) בין כתה ו' לכתה ז' תוקף האבחון יהיה עד סוף הבגרויות.