אבחון פסיכודיאגנוסטי

אבחון פסיכודיאגנוסטי הוא סוללת מבחנים אותם מעבירים פסיכולוגים (קליניים תעסוקתיים, שיקומיים ועוד) שמטרתה לקבל תמונה מקיפה ככל האפשר של אישיות הנבחן.
ממצאיו מאפשרים התבוננות בתכנים המעסיקים את הנבחן, זיהוי הפרעות
נפשיות, איתור נקודות חוזק וחולשה וכן הלאה.

מה כולל אבחון פסיכודיאגנוסטי?

 • ראיון אישי מקיף
 • מבחני אינטליגנציה
 • מבחנים השלכתיים (רורשאך, מבחן ציורים וכן הלאה) מהם ניתן ללמוד על עולמו הרגשי של הנבדק: התכנים הרגשיים שמעסיקים אותו, הדימוי העצמי שלו, יחסיו הבין-אישיים ועוד.

באילו מקרים יש לערוך אבחון פסיכודיאגנוסטי?

 • כשיש צורך בהבנה רחבה יותר של מקורות הקושי של הילד.
 • כשיש סימני שאלה לגבי מרכיבים אישיותיים/ פתולוגיות נפשיות  של הנבדק והתאמת דרכי טיפול.
 • חשד להפרעות בתקשורת (במקביל להערכה פסיכיאטרית).
 • להכרה ע"י גופים כמו ביטוח לאומי.

מהי מטרת אבחון פסיכודיאגנוסטי?

 • בניית פרופיל של הילד תוך התייחסות לתחום האינטליגנציה, הקוגניציה, ההתנהגות והתפקוד הרגשי, ויחסי הגומלים ביניהם.
 • בחינת תחומי החוזק של הילד – המשאבים העומדים לרשותו להתמודדות מחד ומוקדי הקושי מאידך.
 • בסיס להתערבות וקידום בתחום הקוגניטיבי והרגשי. במידת הצורך מפנה להעמקת אבחון/ טיפול.

אבחון פסיכודיאגנוסטי - השלבים

 1. שליחת שאלונים למילוי להורים ולמסגרת הלימודית של הילד (שאלון גננת/ מורה).
 2. שיחה של הפסיכולוגית עם ההורים לצורך קבלת תמונה תפקודית מקיפה אודות הילד, יכולותיו וקשייו, תוך התייחסות להיסטוריה ההתפתחותית שלו.
 3. התהליך האבחוני של הילד לבדיקת ההיבטים הקוגניטיביים והרגשיים. תהליך זה נחלק לשני מפגשים שונים (כשעתיים וחצי כל מפגש).
 4. מפגש סיכום התהליך: שיחה של הפסיכולוגית עם ההורים לקבלת ממצאי האבחון, מסקנותיו והמלצות ליישום. במפגש זה מועברים להורים ממצאי האבחון, מסקנותיו והמלצות להמשך.
 5. הכנת דוח מקיף מלווה את התהליך, וכולל המלצות להורים והפנייה לגורמי אבחון/טיפול נוספים במידת הצורך.