אבחון פסיכולוגי לילדים

אבחון פסיכולוגי הינו אבחון כוללני המשלב את התחום השכלי והרגשי של הילד ומספק תמונה אינטגרטיבית ביחס ליכולותיו וקשייו.
האבחון כולל מבחן אינטליגנציה להערכת היכולות הקוגניטיביות של הנבדק.
האבחון מתמקד בהערכת התפקוד הרגשי – חברתי התנהגותי, תוך שימוש במבחנים השלכתיים.
נעשית הערכה של כוחות הילד, יכולת ההתמודדות עם קשיים, הדימוי העצמי תוך התייחסות למקומו וליחסיו במשפחה.

מתי יש צורך באבחון פסיכולוגי?

  • כשיש צורך בהבנה רחבה יותר של מקורות הקושי של הילד.
  • כשיש חשד לקשיים רגשיים המשפיעים על התפקוד בלימודים.
  • כשיש חשד לגבי בשלות של הילד למסגרת בית ספרית (אבחון בשלות לכתה א').
  • לקראת וועדת שילוב בבי"ס, לצורך קבלת תגבור במסגרת ביה"ס.
  • לקראת וועדת השמה לשקילת מסגרת לימודית מתאימה.

צפו בסרטון הסברה על האבחון הפסיכולוגי

מטרתו של אבחון פסיכולוגי

  • בניית פרופיל של הילד תוך התייחסות לתחום האינטליגנציה, הקוגניציה, ההתנהגות והתפקוד הרגשי, ויחסי הגומלין ביניהם.
  • בחינת תחומי החוזק של הילד מחד ומוקדי הקושי מאידך.
  • אבחון פסיכולוגי משמש כבסיס להתערבות וקידום בתחום הקוגניטיבי והרגשי. במידת הצורך מפנה להעמקת אבחון/ טיפול.
  • אבחון פסיכולוגי נותן המלצות מפורטות להורים.

אבחון פסיכולוגי - השלבים

שליחת שאלונים למילוי להורים ולמסגרת הלימודית של הילד (שאלון גננת/ מורה).

שיחה של הפסיכולוגית עם ההורים לצורך קבלת תמונה תפקודית מקיפה אודות הילד, יכולותיו וקשייו, תוך התייחסות להיסטוריה ההתפתחותית שלו.
התהליך האבחוני של הילד לבדיקת ההבטים הקוגניטיביים והרגשיים. תהליך זה נחלק לשני מפגשים שונים.
מפגש סיכום התהליך: שיחה של הפסיכולוגית עם ההורים לקבלת ממצאי האבחון, מסקנותיו והמלצות ליישום.
הפקת דוח מקיף מלווה את התהליך, תוך התייחסות להמלצות למסגרת הלימודית (גן/ בי"ס), המלצות להורים והפנייה לגורמי אבחון/ טיפול נוספים במידת הצורך.

שאלות נפוצות אבחון פסיכולוגי

יש חשיבות לפנות לאבחון פסיכולוגי במספר מקרים: - בגילאי גן – כשקיימים פערים תפקודיים רב תחומיים, מתוך רצון לבנות תוכנית עבודה טיפולית וסדרי עדיפות. - כשקיימים קשים רגשיים – התנהגותיים – חברתיים. - לקראת וועדת שילוב (הבודקת זכאות הילד לשעות תגבור בתוך המסגרת הלימודית). - לקראת וועדת השמה (הבודקת מהי המסגרת האופטימלית לצרכיו של התלמיד).
הכוח של אבחון פסיכולוגי הוא ביכולתו לעשות הערכה קצרה וממוקדת על התפקוד הרגשי של הנבדק ולבנות תוכנית טיפול בהתאם למקור הקשיים.ֿ בתהליך טיפולי פסיכולוגי נדרשת לעיתים תקופה ארוכה יותר להעמיק בתפקוד הרגשי של הנבדק ולקבוע בהתאם מטרות טיפוליות. מכאן שאבחון יכול לפעמים לקצר תהליכים טיפולים.
ממצאיו אבחון פסיכולוגי מועברים ישירות להורים במסגרת שיחה מסכמת בין ההורים לפסיכולוגית ובאמצעות דוח סיכום. יש לציין כי על כל המידע שנאסף על הילד, ממצאי האבחון ומסקנותיו חלה סודיות רפואית מלאה. במקרים בהם יש צורך, לבקשת ההורים, להעברת חומרים מקצועיים על ילדם לגורם חיצוני, הדבר ייעשה רק בכפוף לחתימתם על טופס ויתור סודיות.
אבחון פסיכולוגי מספק הערכה קוגניטיבית של הנבדק, תוך התייחסות במקביל לתפקוד הרגשי – התנהגותי - חברתי. מטרתו לצייר פרופיל תפקודי של הנבדק ולבנות תוכנית טיפולית כוללת. האבחון הדידקטי מתמקד בתפקודים הלימודיים של הנבדק, תוך בניית תוכנית טיפול שמטרתה קידום ההישגים הלימודיים.
אבחון פסיכולוגי הינו אבחון כוללני המשלב את התחום השכלי והרגשי  של הילד ומספק תמונה אינטגרטיבית ביחס ליכולותיו וקשייו. הפן הרגשי נבדק ע"י מבחנים השלכתיים מצומצמים. אבחון פסיכודיאגנוסטי הינו מעמיק יותר בפן הרגשי, ועושה שימוש בכלים נוספים מעבר לאבחון הפסיכולוגי הסטנדרטי. מטרתו להעמיק בבחינת מרכיבי האישיות, תוך התייחסות למשאבים נפשיים העומדים לרשותו, דפוסי חשיבה והדרך בה הוא מפרש ומגיב לעולם ולאינטראקציות הבינאישיות. כמו כן, על בסיס ממצאיו ניתן להעריך קיומן של פתולוגיות נפשיות שונות.