"אורות אדומים" – מאפייני תפקוד לקוי במסגרת בית ספר יסודי

האם ילדי מתמודד עם קושי אמיתי? עצלן? מפונק?
ההתלבטות האם קיים תפקודי ממשי בהסתגלות למסגרת הלימודית מעלה בנו כהורים ואנשי מקצוע דילמות והתלבטויות.
במאמר ננסה לאפיין סוגי קשיים העלולים לצוץ בהתמודדות הילד במסגרת היומיומית שלו.
יש לשקול יחד עם איש מקצוע הצורך באבחון או התערבות טיפולים בהתאם לסוג הקשיים העולים.

הקדמה כללית

כולנו אנשי חינוך, טיפול והורים מתחבטים לעיתים בשאלות לגבי התאמת הילד למסגרת הבית ספרית בה הוא נמצא:
האם הילד מתפקד בהתאם למצופה ממנו? על מה מעידים הקשיים איתם הוא מתמודד?
האם התפקוד בטווח הנורמה או חורג ממנה? האם יש צורך בתהליך אבחוני?
שאלות אלו ורבות אחרות מציפות לעתים אותנו ההורים, מתוך דאגה לתפקודם של ילדינו.
 
בנקודות הרשומות מטה ניסינו לאפיין סוגי קשיים העלולים לצוץ בהתמודדות הילד במסגרת היומיומית שלו. קשיים אלו יכולים לרמז על קושי תפקודי.
חשוב לציין שלא כל קושי מחייב פנייה לאבחון, אלא עוזר לך ההורה במיקוד הקשיים של הילד לדיון מול המורה ויחד שקילת צורך בהתערבות.
אנו במרכז "צעד צעד", נשמח תמיד לייעץ לאור אותם קשיים, למקד ולכוון אתכם.

סוגי קשיים וליקויים נפוצים

כתיבה:
מיומנויות מוטוריות:
• בישיבה – יציבה לקויה (גו כפוף, תנועתיות)
• הימנעות מהתמודדות עם פעילויות גרפומוטוריות
• אחיזת עיפרון לא יעילה, המקשה על פעילות רציפה ואיכותית, קצב איטי ותוצרים נמוכים.
• השקעת מאמץ מוטורי מוגבר, ו/או התעייפות, שימוש בכוח לא מותאם
 
איכות הכתיבה:
• גודל אותיות לא אחיד
• כתיבת איטית ומסורבלת
• קשיי התארגנות במחברת (רווח בין אותיות ובין מלים, התייחסות לשוליים , כתיבה בתוך שורה).
• קושי בהעתקה מהלוח
• פערים בין יכולת הבעה בכתב ובע"פ
 
קריאה:
• הימנעות מהתמודדות עם משימות של קריאה
• קריאה משובשת ואיטית
• מובנות קריאת טקסט ירודה
• קושי בשחזור טקסט ובהפקת מידע ממנו
• שיבושים בקריאה – החלפת אותיות במילה או בין מלים, הוספת/השמטת אותיות
הבנת הנקרא:
• קושי בהבנת הוראות
• קושי להבחין בין עיקר לטפל (רעיון מרכזי)
• קושי בהסקת מסקנות
 
הרגלי עבודה והתארגנות:
• תלות יתר במבוגר, חוסר יכולת לעבודה באופן עצמאי וצורך בתיווך חיצוני
• קושי להתארגן עם הציוד שלו (סידור ילקוט והוצאת דברים)
• איטיות כללית בתפקוד
• הרגלי עבודה לקויים (הכנת שיעורי בית) 
• מוסחות, קושי לסיים מטלות
 
תפקוד רגש – חברתי:
• קושי בדחיית סיפוקים ושליטה בדחפים, אימפולסיביות,
• סף תסכול נמוך
• התפרצויות זעם קיצוניות 
• קושי ביצירת קשרים עם ילדים ומבוגרים, בדידות חברתית, קושי בהבנת מצבים חברתיים ובקבלת חוקי משחק .
• ילד עצוב, נסוג, חסר שמחת חיים – כמאפיינים את התנהלותו הכללית.