איך נעזור לתלמידים שלנו לצלוח את המעבר לחטיבה בקלות?

עם תחילת שנת הלימודים בחטיבת הביניים, מומלץ לשים דגש בעבודה עם הילדים על הקניית אסטרטגיות שונות.
אסטרטגיות אלו יהוו את ארגז הכלים שלהם כתלמידים בוגרים ואחראים. 
במאמר זה ניתן כלים מעשים חשובים לעבודה במסגרת הכיתתית.

אסטרטגיות למידה

 • הקנייה והכוונה לשימוש באסטרטגיות למידה ועבודה
  לארגון ולהבניית התפקוד הלימודי (אסטרטגיות קריאה, הדגשת מידע חשוב, סיכום מידע במיפוי או בטבלה, תכנון למידה לקראת מבחן, תכנון זמן, מיפויים נושאיים, אסטרטגיות זכירה ע"פ קטגוריות, הפעלת בקרה על תהליכים).
 • הקניית אסטרטגיות קריאה, להבניית תהליכי קריאה והבנת הנקרא: 
  ניבוי הטקסט בעזרת כותרת, איור, ושאלות, קריאה מרפרפת, קריאה חוזרת, מספור השורות, קריאת חלקים מהטקסט והסבר במילים אחרות, 
  מציאת משפטי מפתח בפסקאות וקריאה מעמיקה ולבסוף ארגון המידע בטקסט במארגן גרפי. 
 • הקנייה והכוונה לשימוש באסטרטגיות למידה ועבודה:
  לשיפור התפקוד הלימודי (אסטרטגיות קריאה, הדגשת מידע חשוב, סיכום מידע במיפוי או בטבלה, תכנון למידה לקראת מבחן, תכנון זמן, מיפויים נושאיים, אסטרטגיות זכירה ע"פ קטגוריות).
 • מתן כלים להרחבה ועיבוי של מבע כתוב:
 1. כתיבת פסקה לנושא נתון ע"פ מבנה של רעיון מרכזי, משפטים תומכים (נימוק, הסבר, פירוט, תיאור), דוגמאות וסיום.
 2. תרגול בניית תשובות ע"פ דגמים לוגיים, לדוגמה: תיאור בעיה והגורמים לבעיה, השוואה תוך תיאור יתרונות וחסרונות, הבעת עמדה, רצף כרונולוגי, הצגת היבטים שונים וכדומה.
 3. תכנון הכתיבה ע"י עריכת מיפוי המבנה של התשובה, ואחר כך הרחבתו ע"י כתיבת משפטים וקישורים. כתיבה תוך רצף הגיוני ולכידות.
 4. הפעלת בקרה – בדיקת התוצר הכתוב והתאמתו לדגם הראשוני.
 •  תכנון תשובה ממוקדת:
 1. סימון מילות השאלה או ההוראה.
 2. תכנון פסקה לכל חלק מהשאלה – בחירת המבנה המתאים ותתי הנושאים עליהם מעוניין לענות.
 3. כתיבת התשובה תוך היצמדות לתכנון הראשוני.
 4. בקרה למניעת חזרות ולבדיקת ההתמקדות בנושא השאלה.
 • הקנייה והכוונה לשימוש באסטרטגיות למידה ועבודה
  לארגון ולהבניית התפקוד הלימודי (אסטרטגיות קריאה, הדגשת מידע חשוב, סיכום מידע במיפוי או בטבלה, תכנון למידה לקראת מבחן, תכנון זמן, מיפויים נושאיים, אסטרטגיות זכירה ע"פ קטגוריות, הפעלת בקרה על תהליכים).
 • הקניית אסטרטגיות קריאה, להבניית תהליכי קריאה והבנת הנקרא: 
  ניבוי הטקסט בעזרת כותרת, איור, ושאלות, קריאה מרפרפת, קריאה חוזרת, מספור השורות, קריאת חלקים מהטקסט והסבר במילים אחרות, 
  מציאת משפטי מפתח בפסקאות וקריאה מעמיקה ולבסוף ארגון המידע בטקסט במארגן גרפי. 
 • הקנייה והכוונה לשימוש באסטרטגיות למידה ועבודה:
  לשיפור התפקוד הלימודי (אסטרטגיות קריאה, הדגשת מידע חשוב, סיכום מידע במיפוי או בטבלה, תכנון למידה לקראת מבחן, תכנון זמן, מיפויים נושאיים, אסטרטגיות זכירה ע"פ קטגוריות).
 • מתן כלים להרחבה ועיבוי של מבע כתוב:
 1. כתיבת פסקה לנושא נתון ע"פ מבנה של רעיון מרכזי, משפטים תומכים (נימוק, הסבר, פירוט, תיאור), דוגמאות וסיום.
 2. תרגול בניית תשובות ע"פ דגמים לוגיים, לדוגמה: תיאור בעיה והגורמים לבעיה, השוואה תוך תיאור יתרונות וחסרונות, הבעת עמדה, רצף כרונולוגי, הצגת היבטים שונים וכדומה.
 3. תכנון הכתיבה ע"י עריכת מיפוי המבנה של התשובה, ואחר כך הרחבתו ע"י כתיבת משפטים וקישורים. כתיבה תוך רצף הגיוני ולכידות.
 4. הפעלת בקרה – בדיקת התוצר הכתוב והתאמתו לדגם הראשוני.
 •  תכנון תשובה ממוקדת:
 1. סימון מילות השאלה או ההוראה.
 2. תכנון פסקה לכל חלק מהשאלה – בחירת המבנה המתאים ותתי הנושאים עליהם מעוניין לענות.
 3. כתיבת התשובה תוך היצמדות לתכנון הראשוני.
 4. בקרה למניעת חזרות ולבדיקת ההתמקדות בנושא השאלה.