ארגון ההוראה לילדים עם הפרעת קשב וריכוז – מה החשיבות?

רבים שואלים אותנו למה חשוב לארגן את הלמידה?
התשובה היא שארגון הלמידה מאפשר לילד לזכות למספר יתרונות כגון:
תחושת ביטחון ושליטה, סדר וארגון בתהליך קליטת המידע בשעור, תהליכי עיבוד יעילים, שיפור בתהליכי זכירה, שליפה מהירה ומדויקת יותר, מפנה מקום לקיום תהליכים נוספים ועוד.

עקרונות חשובים בארגון שיעור

הלוח – משמש כ"מראה" ללמידה ולא "טיוטה". נותן מידע חזותי בנוסף לשמיעתי.
 
כותרת – כתיבת כותרת לשעור המארגנת ומרכזת את המידע.
הכותרת עוזרת במיקוד ובהעלאת ידע קודם. אם אין כותרת, השעור הוא אוסף משפטים ורעיונות.
 
רצף – התלמיד עם הפרעת הקשב שומע במהלך השעור לא ברצף ולא בעקביות, והלמידה אפיזודית.
הצגת רצף השעור באופן חזותי ושמיעתי על הלוח ובמחברת, וסימון המיקום בתוך הרצף, מאפשרת לתלמיד חזרה אל הרצף ואל השעור.
חשוב ליצור גם רצף בתוך יחידת לימוד ובין יחידות הלימוד לאפשר יצירת הקשרים והבנת המיקום בתוך הרצף.
 שאלות ממוקדות – הצגת נושא שעור כשאלה שהשיעור יסוב סביבה.
השאלה מכוונת לפעולה, ומאפשרת למסננת שלא פועלת טבעית לפעול. 
 
ארגון רעיוני –  הוראה מאורגנת מתווכת ללמידה מאורגנת. יצירת קשרים בין פרטים בעזרת תרשים חזותי (רצף כרונולוגי, קשר של סיבה ותוצאה
וכדומה).
ארגון רעיוני מסייע להבנה, עיבוד, זיכרון ושליפה. 
ה"איך" וה"מה" – שימת דגש על תהליכי הלמידה ("איך") לצד הידע הנלמד ("מה").  
הקצאת זמן בשיעור ומקום בלוח לתהליכי החשיבה שהופעלו במהלך השיעור או ביצוע מטלות. ה"מה" מתחלף, ה"איך" נשאר קבוע.
 
הוראה מהנה ומאורגנת,
איקה קוסטו
מאבחנת דידקטית ומטפלת בהוראה מתקנת