הוראה מתקנת באנגלית

הוראה מתקנת באנגלית הינה תהליך של הוראה, המותאם לקשיים ולכוחות הספציפיים של הילד בתחום זה.
מטרת ההוראה המתקנת באנגלית הנה הקניית דרכים יעילות, מותאמות לחוזקות של התלמיד, כך שיתאפשרו ביסוס והפנמה של שפה חדשה הכוללת אבני יסוד, אוצר מלים רחב, ידע של חוקי לשון, הבנת הנקרא והנשמע ויכולת הבעה בכתב ובעל פה. 

הוראה מתקנת באנגלית - מטרת הטיפול

ההוראה מותאמת באופן ספציפי לקצב התקדמותו האישי של התלמיד ומאפשרת לו לעקוף את הקשיים שנתגלו כאשר נחשף לשפה בגיל צעיר.
הוראה מותאמת באנגלית למעשה מסייעת לתלמידים להתמודד עם שפה זרה בדרך יצירתית ומהנה וכך לצמצם פערים עם החומר הנלמד בכיתתו.