קבוצה לפיתוח אסטרטגיות למידה

אסטרטגיות למידה הנן כלים שהלומד רוכש על מנת לייעל את הלמידה במטלות
מורכבות, לבסס את השליטה בחומר הנלמד ולהשיג את המטרה הלימודית. במהלך  הקבוצה לפיתוח אסטרטגיות למידה נלמדים ומשתכללים תהליכי חשיבה ויכולות כגון:
הבחנה בין עיקר וטפל, השוואה, שילוב מידע, שימוש במאפייני טקסט,
ארגון חומר לימודי למבחנים עפ"י ראשי פרקים או טבלאות ועוד.

הקבוצה מועברת ע"י מורה להורה מתקנת. חשוב לוודא שהצרכים של הילדים הינם דידקטיים וכי אין לילדים בעיות התנהגות.

למי מיועדת הקבוצה?

  • כאשר לילד קשיים / פערים לימודיים בקריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, שפה, התארגנות וכו'.
  • כאשר יש תחושה שלילד יש פוטנציאל גבוה ממה שהוא מצליח להביא לידי ביטוי.
  • כאשר לילד קשיים בקשב וריכוז – הקניית הרגלי עבודה, ויסות ושליטה עצמית.
  • כאשר לילד מוטיבציה לימודית נמוכה.
  • כאשר יש צורך בחיזוק מיומנויות חברתיות.