למידה למבחן: טיפים להקניית אסטרטגיות

בחברה המערבית מושם דגש רב על הישגים אקדמיים ויכולות לימודיות והחל מגילאי הילדות תופסים הלימודים חלק משמעותי בשגרת יומנו.
ההערכה והתפיסה העצמית שלנו מבוססת בחלקה הגדול על תפקודנו במערכת החינוכית. 
המבחנים הינם שיטת הערכה מוכרת של ידע התלמיד. עם זאת המיומנות של התלמיד כיצד ללמוד לקראת מבחן אינה מובנת מאליה.
יש חשיבות רבה בלימוד מיומנויות של היבחנות – (test taking skills).
למידה זו חשובה לכלל התלמידים, ויש לה ערך מוסף בקרב ילדים לקויי למידה ו/או קשיי קשב וריכוז.

למידה בשלבים לקראת מבחן

 • התארגנות ואיסוף החומרים ללמידה לבחינה מספר ימים לפני הבחינה.
  יש חשיבות להסביר לתלמיד את חומר הבחינה ומבנה הבחינה מבעוד מועד.
  בנוסף יש חשיבות ללימוד הדרך לאיסוף החומרים הדרושים למטלה במטרה ללמוד לתכנן מראש.
 • תכנון וחלוקת זמן הלמידה לבחינה.
  ע"י שבירת החומרים לחלקים קטנים, שניתן לטפל בהם בנפרד, כל מרכיב נראה קטן דיו בכדי להתמודד אתו ולהתגבר עליו – חשיבות מההיבט הרגשי.
 • קריאת חומר/ סיכום של הנושא מהספר ו/או מהמחברת. 
  כיווץ החומר וכתיבת ראשי פרקים ורעיונות מרכזיים בלבד. 
 • הכנת תרשים זרימה של הנושא שנלמד ע"פ הנושאים העיקריים (לדוגמה: הסתמכות על כותרות וראשי פרקים, רצף אירועים, תהליך, גורמים ותוצאות).
  ארגון התרשים ע"פ קטגוריות והקשרים או עפ"י רצף אירועים (חשוב ללמוד חומר בגושים ולקשר למידע שכבר קיים).
  מומלץ להסתמך על יכולת הזכירה החזותית הטובה.
 • תרגול מענה לשאלות צפויות על החומר, תוך הסתמכות על זכירת התרשים. 
 • לוח מבחנים – יש חשיבות שהתלמיד ידע מראש את לוח הבחינות כדי להתארגן לחלוקת זמנים נכונה לכל בחינה.

 טיפים ללמידה במסגרת הביתית:

 • ארגון סביבת העבודה של הילד: הכנת ציוד ועזרים נדרשים, חומרי למידה. 
 • נטרול גורמים המסיחים את הדעת: 
  נטרול מסיחים חזותיים – להזיז משולחן העבודה חומרים/חפצים שאינם קשורים ללמידה למבחן.
  טרול מסיחים שמיעתיים – סביבת עבודה שקטה (אפשרות של למידה עם אוזניות), להוציא מקרים של ילדים עם קשיי קשב, המתפקדים טוב יותר בסביבה עם מסיחים אודיטוריים – לדוגמא מוסיקה חזקה ברקע. 

התנהלות בעת מבחן

 • עבודה בזמן המבחן עם שעון.
 • קריאת כל השאלות, תכנון וחלוקת הזמן המוקצה לכל תשובה ע"פ השלבים הבאים:
  1. חשיבה ותכנון
  2. זמן כתיבה בפועל
  3. בקרה והערכה.
 • סדרי עדיפות – כתיבת תשובות לשאלות הקלות לפני השאלות הקשות יותר.
 • התמודדות ראשית עם השאלות הקלות לתלמיד מותירה זמן לחשיבה בחלקים המאתגרים יותר עבורו.
 • כתיבת ראשי פרקים לתשובה על דף טיוטא וארגונם לתשובה מובנית.
 • קריאה חוזרת ובדיקת התשובות לפני מסירת המבחן.
 • יש חשיבות ללימוד התלמיד איך לבצע בקרה על תשובותיו – איך לעקוב אחר טיב הביצוע והאם ניתן מענה לכל השאלות.
 • יש להשתמש במשוב שיכול לסייע לילד לקבל תובנה והבנה עצמית.
 • שאלות כמו: "איך לדעתך יכולת לומר זאת אחרת?" 
 ***במבחנים יש להדגיש את ההצלחות של הילד ולא רק לסמן את שגיאותיו ***