שגיאות כתיב – מהן? הגורמים להן? (סיווג ודוגמאות)

שגיאת כתיב היא שימוש ברצף תווים שנועד לייצג מילה או צירוף לשוני, השונה באיותו מהכתיב התקני בשפה, ולכן מהווה שגיאה. 
שגיאות כתיב בשפת האם מצטמצמות בדרך כלל עם עליית הגיל של הילד והחשיפה למספר מילים רב יותר. 
מחקרים עדכניים שנעשו בארץ מייחסים את כיתות ב', ד', ו' – כמשמעותיות ביותר בהקניית חוקי הכתיב הנכון.
מהם הגורמים לשגיאות כתיב? איזה סוגי שגיאות כתיב קיימים?
במאמר זה נמחיש בעזרת דוגמאות את הסוגים השונים של השגיאות והבנת המאפיינים שלהן.

 

גורמים וסיווגים

הגורמים המרכזיים לשגיאות כתיב:
 • גורמים התלויים במילים ספציפיות  – מילים מסוימות מועדות יותר לשגיאות כתיב מאחרות (כגון מלים נדירות, מלים ארוכות, מלים המתורגמות משפות אחרות, מילות תפקוד לדוגמא: עם – אם).
 • גורמים התלויים בשפה – בשפות שונות יש שכיחויות שונות של אפשרויות לטעות בכתיב. בעברית יש אפשרויות רבות לשגיאות כתיב ממספר סיבות: 
  – עקב היעלמותם של מספר צלילים מהשפה (בעברית קדומה/ בעדות שונות היתה הבחנה בין ההגיה של עיצורים שונים כגון א – ע).
  כיום בשפה הדבורה היטשטשה האבחנה אך נשארו שני ייצוגים לאותו צליל. 
  – הידמות הצליל של זוג אותיות משונות לדוגמא ג-ק.
  – קיומן של מלים ללא חוקיות באופן כתיבתן כגון: "עכשיו". 
 • לקויים באחד ממרכיבי תהליך הכתיבה (דיסגרפיה).
 • ילדים המאובחנים עם קשיי קשב וריכוז יתקשו יותר בלימוד כתיב נכון בשל אימפולסיביות וחולשה במנגנוני בקרה.

סיווג של שגיאות הכתיב:

קיימים ארבעה סוגים מרכזיים של שגיאות כתיב:
 1. שגיאות פונטיות
 2. שגיאות אורתוגרפיות
 3. שגיאות מורפולוגיות
 4. שגיאות גסות

סוגים ודוגמאות

 שגיאות פונטיות: 
שגיאות הכוללות הפרה צלילית (פונטית) של המילה.
• השמטת צלילים.  לדוגמה: שוחן = שולחן, מגינה = מנגינה
• הוספת צלילים. לדוגמה: צלחלת = צלחת, אשכולינית = אשכולית
• שיכול צלילים. לדוגמה: ענבגיה = עגבניה, מבחרת = מחברת
• שימוש לקוי באימות קריאה. לדוגמה: קירא = קורא
• החלפה בין אותיות דומות צליל. לדוגמה: גדור = כדור
• חיבור מילים. לדוגמה: מחברתורה= מחברת תורה

שגיאות אורתוגרפיות:
שגיאות הכוללות רק הפרה חזותית (אורתוגרפית) של המילה, כלומר הכתיב של האותיות שונה בעוד הצליל שלהן זהה.
• החלפה בין ט' ל- ת'. לדוגמה: חטול = חתול
• החלפה בין כ' ל- ח'. לדוגמה: מחנסיים = מכנסיים
• החלפה בין כּ' ל- ק'. לדוגמה: קדור = כדור
• החלפה בין ו' ל- ב'. לדוגמה: אביר = אויר
• החלפה בין ס' ל- שׂ'. לדוגמה: סרוך = שרוך
• החלפה בין א', ה' ו – ע'. לדוגמה: עויר = אויר

שגיאות מורפולוגיות:
שגיאות הכוללות הפרה חזותית של המילה על רקע של ידע דקדוקי חסר.
• שגיאות באותיות השורש. לדוגמה: מחשפה = מכשפה, שהלתי = שאלתי
• שגיאות באותיות הפונקציה – מוספיות של תבנית המילה.
לדוגמה: שאלטי = שאלתי, ידב = ידיו, שה ראיתי = שראיתי, הטרחץ = התרחץ, וה הילד = והילד ועוד.
שגיאות גסות:
היעדר קשר בין הזהות החזותית לזהות הצלילית.