דרכי עבודה על טעויות כתיב – כלים מעשיים למורה

טעויות כתיב הינן שכיחות בקרב תלמידים רבים.
יש בידינו היכולת לעזור לתלמידים ללמוד מתוך שגיאות נפוצות שלהם, לעבוד על קבוצות מלים בעלות מאפיינים דומים, ללמוד רמזים מסוגים שונים, שיהוו קביים בתהליך רכישת הכתיבה ולחזק את יכולת הבקרה שלהם.
במאמר זה ריכזנו כלים מעשיים למורה לצורך עבודה על טעויות כתיב כחלק מתהליך רכישת הכתיבה בכיתה.

17 כלים לעבודה על טעויות כתיב

 • ריכוז שגיאות כתיב שכיחות מתוך תוצרי כתיבה, בחירת קבוצת המילים או החוקים שילמדו מתוך השגיאות הנפוצות בכתה. 
 • עבודה ממוקדת על קבוצת מילים בעלות מאפיין משותף במשך זמן מוגדר.
  לדוגמה: לכתות הקטנות: בני משפחה באות א' – אני, אתה, אבא, אמא, סבא, סבתא, אחיין אחיינית והנגזרות שלהן. (מתאים ליום המשפחה)
  לכתות גבוהות יותר: סיומת אי בבעלי מקצוע – כבאי, חשמלאי, במאי. מילים נוספות: כדאי, הלוואי, בודאי. 
 • ליווי הזכירה ברמזים שמיעתיים (צלילים, ספורים), נושאיים (ספור) וחזותיים (ציורים, סמלים). 
 • ליווי העיסוק בייצוג חזותי בכתה – להקצות קיר/פינה לצורך העניין ולהציג את המילים בהן מטפלים בכתיב הנכון.
  חשוב שהמילים יהיו חשופות לעיני הילדים זמן רב. גם בחלק מההכתבות. להפנות אותם להשתמש במילים או בחוקים שבפינה.
  לפיתוח המודעות ולשינון חוזר. בהמשך להסתיר את המילים. 
 • לבקש מהילדים להכין פעילויות ומשחקים בנושא כתיבה נכונה (רביעיות, משחק זיכרון, חידות, גלגל המזל, תפזורות ועוד).
 • הפנייה ותרגול הפעלת בקרה בתהליך הכתיבה ותיקון עצמי. לדוגמה: לכתוב ולתלות בפינה של שגיאות הכתיב נהלי עבודה: 
  א) כתבתי. 
  ב) קראתי את מה שכתבתי ובדקתי אם יש שגיאות כתיב במילים שלמדנו. 
  ג) קראתי ובדקתי אם נראה לי שיש שגיאות כתיב במילים אחרות. 
  – במטרה להפעלת בקרה עצמית: הפניית התלמיד לאיתור שגיאות הכתיב שלו תוך ציון הכמות או השורה בה נמצאות. 
  – במטרה לתרגול הפעלת בקרה: איתור שגיאות כתיב בטקסט שהוכנסו במכוון. 
 • הברקת מילה, קריאה, כתיבה בעיניים עצומות תוך הסתמכות על דימוי מנטלי וזיכרון קינסטתי. 
 • עבודה בחוברות ובדפי תרגול – רק לאחר פעילות בכתה, כתרגול. 
 • הכנת אוגדן/ מחברת כללים למילים בהן יש טעויות חוזרות/ לכללי הכתיב אשר טופלו בכתה. 
 • הכתבות חוזרות באופן סדיר. 
 • לאחר סיום עבודה על קבוצת מילים, לדרוש שלא יופיעו בהן טעויות. 
 • במקרים של השמטת אותיות: איות פעיל – קריאת המילה, איות בקול רם, כתיבה תוך כדי איות, כתיבה ללא איות, בקרה. 
 • איות סביל – כתיבת המילה בשני אופנים: אחד בכתיב נכון ואחד בכתיב שגוי, ולבקש מהילדים לזהות את הכתיב הנכון. 
 • לימוד מילים בעייתיות, ללא חוקיות, המופיעות בשכיחות גבוהה – לימוד ע"י חזרות והכתבות בתדירות גבוהה.
  לדוגמה: היה, עכשיו, איפה, פתאום, מדוע, לפתע, ודאי, אז, אפילו, כדאי, אולי, כל, אבל, מאוד, איך, אלא, איזה, כאשר, הלאה, מעט, לעומת, כמעט, למעלה, שמאל. 
 • לימוד משפחות מילים – לחפש מלה מוכרת מאותה משפחה ותמיד לחזור אליה. 
 • הכנת עץ כתתי למשפחת המילים בה עוסקים. 
 • לימוד חוקים דקדוקיים והפעלת אנלוגיה על מילים השייכות לחוק זה.
  שלבי עבודה מומלצים:
  – הצגת מילים
  – מציאת כלל מתאים
  – ניסוח הכלל
  – מציאת מילים נוספות המתאימות לחוק מתוך טקסטים או הלקסיקון של הילדים.
 הכותבת: איקה קוסטו, מאבחנת דידקטית מוסמכת בתחום של לקויות למידה