המלצה מאת: ויוי גלובוס

"אנו  מלווים על ידי צוות המכון כשבע שנים , הן בקשר עם אבחונים שנעשו  והן בטיפולים הניתנים על ידי אנשי הצוות בתחומים השונים.

אנשי הצוות, ובראש ובראשונה מירב, העומדת בראש המכון, הינם אנשים מקצועיים, איכותיים, כנים  ובעלי יכולת אבחנה חדה. בד  בבד מגלים אנשי הצוות את הרגישות הנדרשת לצורך הצלחת הטיפול.

במרוצת השנים , מאחר ועמדתי על טיבו ואיכותו של המכון, הפנתי מספר לא מבוטל של אנשים לצעד –צעד.

קיבלתי מאותם אנשים משובים חיוביים מאוד על השירות והטיפול שקיבלו.

ויוי גלובוס