blue_phone.png

קלינאות תקשורת


מהי קלינאות תקשורת? 

קלינאות תקשורת הינו השם הניתן לחקר הפרעות בתקשורת. התחום עוסק בתחום השפה,
הדיבור, השמיעה והתקשורת.
הפרעות בתקשורת יכולות להיות מולדות או נרכשות ועשויות להופיע בשלבים שונים.
בעלת המקצוע המומחית בתחום זה היא קלינאית תקשורת. קלינאית תקשורת צריכה להיות
בעלת השכלה אקדמית וניסיון מקצועי מתאים.
קלינאית תקשורת עוסקת באיתור, אבחון תפקודי, טיפול ושיקום, מניעה, ייעוץ, הדרכה ומחקר.
 

קלינאות תקשורת - תחומי טיפול עיקריים

קיימים מספר תחומים מרכזיים בהם עוסקת קלינאית התקשורת:
שפה
שפה היא מערכת מורכבת, סמלית ומוסכמת המשמשת לצורך תקשורת בין בני אנוש. השפה הינה אמצעי תקשורת
ייחודי בין בני אדם, כשבאמצעותה ניתן להביע רצונות, להבהיר כוונות, להצביע על צרכים,
להביע רגשות ולהעביר מידע ורעיונות לאדם אחר.
בתחום זה נכללות הפרעות של הבנה והבעה, הפרעות ביכולות בתחום הסמנטי (משמעות המילים), הפונולוגי/מורפולוגי/תחבירי
(מבנה המילים והמשפטים) והפרגמטי (שימוש בשפה בהתאם לנסיבות). 
דיבור
מטרת הדיבור היא להביע שפה באמצעות צלילים מוסכמים. הפקת הדיבור תלויה בהתארגנות תנועתית של מערכת הנשימה להפקה קולית,
ביכולת מוטורית ובאבחנה תחושתית של אברי  ההיגוי להגיית  צלילי דיבור.
תקשורת
תקשורת היא אינטראקציה בין אנשים, יכולה להיות מילולית ולא מילולית (מילים, מחוות, שפת גוף וכ"ו). תקשורת היא תהליך הדדי
בו מתרחשת העברת מסר מאדם אחד לאדם שני בסביבה מסוימת. הצורך בתקשורת הינו תנאי מקדים להתפתחות שפה.
תקשורת יעילה ותקינה מאפשרת ליחיד להביע את מכלול כוונותיו החל מצרכים בסיסיים ועד להבעת רעיונות מופשטים ומורכבים.
התקשורת היעילה מאפשרת ליחיד להבין את כוונותיו התקשורתיות של הזולת ולפעול באופן מתואם עמו. 
הפרעות תקשורת – (PDD -Pervasive Developmental Disorder ). תחת כותרת זו נמצאות הפרעות שונות, העיקריות שבהן –
אוטיזם, אספרגר, תסמונת רט, מדובר בקבוצה של הפרעות המופיעות בתחילת ההתפתחות, ומאופיינות בפגיעה בכל תחומי
ההתפתחות של הילד:
התפתחות שפתית (דיבור והבנת שפה), התפתחות תקשורתית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות תפקודים תחושתיים.
שמיעה
השמיעה היא הערוץ המשמעותי ביותר לרכישת שפה מדוברת. ליקויי שמיעה משפיעים על יכולת זיהוי וההבחנה שלנו בצלילים השונים
וכתוצאה מכך גם על יכולת ההבנה וההבעה. לקויות שמיעה יכולות לנבוע מסיבות רבות – גנטיות, זיהומיות, שימוש בתרופות,
חשיפה לרעש, טראומה ומחלות שונות. 
 

מתי מומלץ לפנות לאבחון קלינאית תקשורת? 

  להלן תיאור מספר תחומי קושי בהם נכון להכניס קלינאית תקשורת לתמונה לצורך היוועצות מקצועית:
* כשהשפה אינה ממשיכה להתפתח ולהתקדם.
* כשקיים רושם שישנם פערים בין שפתו של הילד לזו של בני גילו. 
* כאשר דיבורו של הילד משובש (יחסית לבני גילו) עד כדי כך שאינו מובן לסביבתו.
* כאשר מורגש תסכול מצד הילד על שאינו מצליח להביע את עצמו.   
* כשיש שיבושי הגייה למיניהם, משמע כאשר הוגים בצורה משובשת צליל אחד או יותר בהתאם לנורמות באותו גיל. מקובל כי עד
  גיל 3 שנים הילד רוכש את הצלילים: ב,פ,מ,נ,ד,ת. ועד גיל 4 הילד רוכש: ר,ל,ק,ג,ו,ח . עד גיל 6 שנים הילד רוכש את השורקות: ש,ס,ז,צ
* בעיות בקצב הדיבור, כגון: גמגום, דיבור חטוף, דיבור איטי וכד'.
* הפרעות קול וצרידות הנובעות מיבלות על מיתרי הקול, פוליפים, בצקות וכו'.
* הפרעות תקשורת כגון: קושי ביצירת קשר עין, דיבור מונוטוני, דיבור פגום, ניתוק 
  מהסביבה.
 

אבחון קלינאית תקשורת

תהליך אבחון קלינאית תקשורת מתבצע לאורך 3 מפגשים. בשני המפגשים הראשונים מעריכה קלינאית תקשורת את יכולותיו וקשייו של הילד בכל אחד מתחומי השפה השונים ומתרשמת מאופן הפקת הדיבור.
המפגש השלישי מיועד לשיחת סיכום עם ההורים במסגרתה קלינאית תקשורת מקבלת אינפורמציה על תפקוד הילד,
מסכמת את ממצאי האבחון ומעריכה הצורך בתחילת תהליך טיפולי, הדרכת הורים או מעקב.
 

טיפול קלינאית תקשורת

טיפול קלינאית תקשורת הינו מפגש חווייתי ומהנה, שמטרתו ליישם את המלצות האבחון שנערך.
הטיפול מבוסס על משחק כאמצעי לביצוע התכנית הטיפולית שנקבעה.
התוכנית הטיפולית של קלינאית תקשורת הינה אישית ומותאמת באופן ייחודי לילד ולצרכיו.
הטיפול הוא לרב פרטני (אך עשוי להיות גם בזוגות או בקבוצות קטנות, לפי הצורך), ונערך בדרך כלל פעם או פעמיים בשבוע .
 
אנו רואים חשיבות רבה לנוכחות ההורים בחדר הטיפולים במסגרת של טיפול קלינאית תקשורת, לצורך מעקב אחר ההתפתחות של הילד ולצורך קבלת כלים ליישום ותרגול במסגרת הביתית.